سرخط خبرها

اطلاعیه جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

هو ۱۲۱ و مکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین آیه ۵۴- سوره آل عمران باتوجه به شواهد و قرائن چندروزه اخیر، به نظر میرسد که گروهی از معاندین سلسله حقه گنابادی در صدد راه اندازی غائله تازه ای، مشابه فاجعه گلستان هفتم میباشند و در عین حال به روال سابق و بهمان شیوه کاملا شناخته شده پیشین قصددارند که مسئولیت چنان فجایع و حوادثی را به گردن خود…
ادامه مطلب ...

اندیشکده سما

اندیشکده سما

مصاحبه ها

ثبت نام برای دریافت خبرنامه های اینفو صوفی
برای دریافت آخرین اخبار مستقیم به صندوق پستی خود، ثبت نام کنید.
شما می توانید در هر زمان اشتراکتان را لغو کنید