قسمت چهارم؛ گفتگو با دکتر سیدمصطفی آزمایش پیرامون شبهات مطرح شده در دوران حصر خانگی دکتر تابنده

بررسی تعارض بین گزارشات میدانی رسیده و بیانیه‌های منتشره در دوران حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده  View this post on Instagram 🔵 قسمت چهارم؛ گفتگو با دکتر سیدمصطفی آزمایش پیرامون شبهات مطرح شده در دوران حصر خانگی دکتر تابنده 🔗 لینک سایت بررسی تعارض بین گزارشات میدانی…
ادامه مطلب ...

اندیشکده سما

اندیشکده سما

اندیشکده سما

ثبت نام برای دریافت خبرنامه های اینفو صوفی
برای دریافت آخرین اخبار مستقیم به صندوق پستی خود، ثبت نام کنید.
شما می توانید در هر زمان اشتراکتان را لغو کنید

عرفان شناسی - در مکتب استاد