«سوره نحل»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۶۵۹

آیاتی از سوره مبارکه نحل

گفتاری از : جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

تاریخ : ۱۷ آذر ١٣٩٨