ابراز نگرانی سفیر آمریکا در امور آزادی ادیان و مذاهب، از وضعیت سلامتی دکتر نورعلی تابنده

۱,۴۶۵

سام براون بک، سفیر آمریکا در امور آزادی ادیان و مذاهب در توییتی از وضعیت سلامتی دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ابراز نگرانی کرد.

سفیر آمریکا در امور آزادی مذاهب در توییت خود نوشت پس از ماهها حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده و عدم دسترسی وی به مراقبتهای پزشکی، وضعیت سلامی او نگران کننده است.

آقای سام براون بک در ادمه افزود، ما از رژیم ایران می خواهیم که به دکتر نوعلی تابنده فورا اجاز آزادی حرکت داده و سایر دراویشی که به دلیل استفاده از آزادی بیان و عقیده بازداشت شده اند را آزاد کنند.

دکتر نورعلی تابنده که نزدیک دو سال از حصر خانگی و محدودیتهای بوجود آمده برای وی پس از حادثه گلستان هفتم می گذرد، مدتی است که در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان مهر بستری شده است.

دکتر نورعلی تابنده در ویدیویی که دو سال پیش خبر از آغاز حصر خود داد، اعلام کرد که پزشکان وی را معاینه کرده و نظرشان بر این بوده که هیچ گونه بیماری ندارند و عمری طولانی خواهند داشت.
بعد از آن در فیلم کوتاه دیگری تلویحا از سوء قصد به جان خود خبر داد، و گفت قبلا هم به جان اقطاب پیشین سوء قصد شده بود.
چند ماه پس از آن حتی خبر از مسموم کردن تدریجی خود داد و در یکی از فیلمها دکتر تابنده گفته بود، به ما «حنظل» می دهند و بعد انتظار دارند که ما بگوییم عسل است، و در جای دیگر گفت نمی دانم در داروهایم چیست که دائما مرا خواب آلود می کند و برخی مواقع بیهوش می شوم و….

روز چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ رسانه رسمی رژیم جمهوری اسلامی در خبری سراپا کذب ناگهانی خبر از درگذشت دکتر نورعلی تابنده داد که در طول مدت نیم ساعت تمامی خبرگزاریهای جمهوری اسلامی این خبر را منتشر کردند، و بعد مشخص شده که شایعه ای بیش نبوده و به قصد تحریک دراویش و کشاندن آنها به تهران و به راه انداختن قائله ای دیگر صورت گرفته است.