بی بی سی فارسی؛ اعلام نام قطب تازه درویشان گنابادی

۱,۴۲۲

پیکر قطب درویشان گنابادی در بیدخت گناباد به خاک سپرده شد. نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلی شاه دیروز در نود و دو سالگی در تهران درگذشت. درویشان گنابادی سالهاست زیر فشار دستگاه قضائی و امنیتی ایرانند و آقای تابنده مدتی در نوعی حصر خانگی به سر می‌برد.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.