قسمت چهارم؛ «اسرار زبان و فرهنگ تجربیات فراحسی»

۶۹۷

وَإِذْ قُلْنَا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِی أَرَیْنَاکَ إِلَّا فِتْنَهً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَهَ الْمَلْعُونَهَ فِی الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا یَزِیدُهُمْ إِلَّا طُغْیَانًا کَبِیرًا ﴿۶۰﴾ 

 

خداوند در قرآن مجید در سوره یوسف طبقات مختلف خوابیدن و خواب دیدن برای اصناف گوناگون جامعه را توضیح می دهد و نمونه های بسیاری را بیان می کند از آنجمله خواب فرعون در مورد تولد موسی.

در عالم برزخ و در عالم مثال و در عالم ارواح زمان مفهوم ندارد و کسی که اسیر در زمان است ، یعنی کسی که در زمین و جهان سه بعدی زندگی می کند، و پیشاپیش یک اتفاقی را که در زمانی که برای او آینده محسوب می شود مشاهده می کند ، تلاش می کند که جلوی آن را بگیرد.

اگر یک جباری مانند فرعون باشد تلاش می کند از طریق اعمال قوه قهریه – کشتار و سرکوب – این کار را بکند ولی این بی نتیجه است چون این اتفاق در عالم مثال افتاده است. چرا که کسی که در جهان سه بعدی است از روزنه رؤیا این واقعیت را در عالم مثال مشاهده می کند.