بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

۸۶۳

چشم سوم آجنا چاکرا نام دارد و همان «گلاند اندوکراین» است که تنظیم کننده ساعت بیولوژیک بدن بوده و غده پینه آل یا «غده اپیفیز» نامیده میشود!

محل استقرار آجنا چاکرا در مجموعه گلاندهای مغز قدیمی (پالئوکورتکس) در محوطه هیپوکامپ است.

اما چشم سوم یا «آجنا چاکرا» را نباید با نقطه «بیندو» یعنی قطره ای به عظمت اقیانوس اشتباه گرفت.

آجنا چاکرا یا چشم سوم چاکرای ششم از مجموعۀ هفت چاکرا در محاذات سوکومنها در جوار محور فقراتی است.

وقتی در برابر آیینه بنشینیم اندکی بالای خط پیوستن دو ابرو در وسط پیشانی نقطه ای است که در امتداد پشتی آن آجناچاکرا قرار دارد.

برای بیدار کردن آن باید در لوتوس آسانا نشست و به پرنوی «اوم» مشغولی کرد و غنۀ میم را در انتهای دو منخره مرتعش ساخت و مدتها مداومت  ورزید.

آجنا محل تلاقی کوران های پینگالا و سوسومنها و آیدا می باشد و جریان پرانا در آن در گردش است و با فوتونهای خورشید ترشحات خاص هورمونی می کند.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by چرخ سیمرغ (@charkhe_siimorgh) on

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »