بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

۲,۴۷۷

قطره ای به وسعت اقیانوس

چاکرای بیندو جزء هفت چاکرا نیست، اما بین دو چاکرای فوقانی ششم و هفتم قرار دارد.

منطبق بر غده بویایی و متصل به مغز است.

برای تمرکز روی این چاکرا راهبان مکتب تائو در لوتوس کامل می نشینند و زبانشان را به سقف دهان می چسبانند و چاکرای «مودرا» را فعال می نمایند.

ایجاد خلأ هوا در ریه ها و بلعیدن حجم حداکثری هوا و تخلیه ضربی و چکشی آن با نفسهای کوتاه.

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»