جوانمردی در مکتب سیر انشائی تحول جوهری

۷۴۱

در این گفتار جناب آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش به بررسی خصایص جوانمردان می پردازند. ایشان با بیان آیاتی از قرآن مجید، به نمونه ها و الگوهای جوانمردی در کلام خدا اشاره می فرمایند. با ما همراه باشید.

در همین رابطه :

اصول فتوت و روش زندگی جوانمردان