بخش بیست و سوم؛ ادراک و معرفت فراحسی

۵۷۱

چرا هر فردی از افراد عالم خود را مرکز جهان هستی می‌داند؟ کارکرد مغز چه نقشی در شناخت از جهان پیرامون هر فردی دارد؟

در این گفتار به تشریح ادراک حسی توسط حواس پنجگانه بویژه حس شنوایی و بینایی پرداخته می‌شود. همچنین تفاوت آستانه شنوایی و بینایی از طریق ادراک حسی تشریح می‌گردد.

تشریح چگونگی کارکرد ادراک حسی و معرفت فراحسی در مکتب سلوک تن و روان

 

View this post on Instagram

 

#دکتر_سیدمصطفی_آزمایش چرا هر فردی از افراد عالم خود را مرکز جهان هستی می‌داند؟ کارکرد مغز چه نقشی در شناخت از جهان پیرامون هر فردی دارد؟ در این گفتار به تشریح ادراک حسی توسط حواس پنجگانه بویژه حس شنوایی و بینایی پرداخته می‌شود. همچنین تفاوت آستانه شنوایی و بینایی از طریق ادراک حسی تشریح می‌گردد. تشریح چگونگی کارکرد ادراک حسی و معرفت فراحسی در مکتب #سلوک_تن_و_روان #حس_شنوایی #حس_بینایی #خودآگاه #اندیشکده_سما #سما_آکادمی #چرخ_سیمرغ #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #سماع #یوگا #معرفت_فراحسی #حواس_پنجگانه #ادراک_حسی #ماوراء_حس #spiritualcoach #yoga #yogapractice #yogateacher #school_of_the_substantial_evolution_path #thirdeye #sama_academia #andishkadesama #dr_seyed_mostafa_azmayesh

A post shared by Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) on

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

بخش چهاردهم؛ سیمرغ و شاگرد

بخش پانزدهم؛ آماده کردن بدن برای مراقبه در موقعیت نیلوفر

بخش شانزدهم؛ «جستجوی مربی کاردان»

بخش هفدهم؛ هفت مقدمه برای فعال کردن چاکرای ششم یا آجنا چاکرا

بخش هجدهم؛ «صبر و ثبات قدم در مراحل سلوک تن و روان»

بخش نوزدهم؛ «راز و رمز ارتباط میان آدم صفى الله و هندوستان»

بخش بیستم؛ ضرورت فعال کردن چشم سوم در مکتب سلوک انشائی‌ تن‌ و روان

بخش بیست و یکم؛ آمادگی‌های مقدماتی برای سلوک

بخش بیست و دوم؛ «نماز فارسی و نماس هندی»