بیست و هفتم؛ تاریخچه‌ای مختصر از «مکتب انشائی سلوک تن و روان» در بستر تحول جوهری

۱,۳۲۴

وقتی به تذکره‌هایی که راجع به تاریخ تصوف نوشته شده مشاهده می‌کنیم سرزمین خراسان در تدوین اندیشه تصوف جایگاه ویژه‌ای دارد. نظیر عطار نیشابوری و سایرینی که برخاسته از مکتب خراسان بودند.

 

View this post on Instagram

 

وقتی به تذکره‌هایی که راجع به تاریخ تصوف نوشته شده مشاهده می‌کنیم سرزمین خراسان در تدوین اندیشه تصوف جایگاه ویژه‌ای دارد. نظیر عطار نیشابوری و سایرینی که برخاسته از مکتب خراسان بودند. بعنوان مثال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری مطالبی که در مورد سیمرغ و جایگاهش بیان می‌کند بسیار دارای اهمیت است و دیگرانی هم در این باره سخن گفته‌اند به همین دلیل این مکتب ریشه بسیار کهن دارد از آنجمله بیانهای نهادین برای تشریح رابطه تن و روان. واژه‌شناسی صوفی و تعریف آن. در این مبحث به تاریخچه‌ای مختصر از مکتب سلوک انشائی تن و روا در بستر تحول جوهری پرداخته می‌شود. #تصوف #سماع #خراسان #مراقبه #صوفی #عطار_نیشابوری #سلوک_تن_و_روان #بحیرا #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #اندیشکده_سما #سما_آکادمی #یوگا #مدیتیشن

A post shared by Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) on

بعنوان مثال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری مطالبی که در مورد سیمرغ و جایگاهش بیان می‌کند بسیار دارای اهمیت است و دیگرانی هم در این باره سخن گفته‌اند به همین دلیل این مکتب ریشه بسیار کهن دارد از آنجمله بیانهای نهادین برای تشریح رابطه تن و روان. واژه‌شناسی صوفی و تعریف آن. در این مبحث به تاریخچه‌ای مختصر از مکتب سلوک انشائی تن و روان در بستر تحول جوهری پرداخته می‌شود.

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

بخش چهاردهم؛ سیمرغ و شاگرد

بخش پانزدهم؛ آماده کردن بدن برای مراقبه در موقعیت نیلوفر

بخش شانزدهم؛ «جستجوی مربی کاردان»

بخش هفدهم؛ هفت مقدمه برای فعال کردن چاکرای ششم یا آجنا چاکرا

بخش هجدهم؛ «صبر و ثبات قدم در مراحل سلوک تن و روان»

بخش نوزدهم؛ «راز و رمز ارتباط میان آدم صفى الله و هندوستان»

بخش بیستم؛ ضرورت فعال کردن چشم سوم در مکتب سلوک انشائی‌ تن‌ و روان

بخش بیست و یکم؛ آمادگی‌های مقدماتی برای سلوک

بخش بیست و دوم؛ «نماز فارسی و نماس هندی»

بخش بیست و سوم؛ ادراک و معرفت فراحسی

بیست و چهارم؛ اهمیت بازکردن چشم سوم بر اثر ممارست و ورزیدگی

بیست و پنجم؛ هدف از بازکردن چشم سوم چیست؟

بیست و ششم؛ نیروی جاذبه و باز کردن چاکراها