خلق طرح های ژئومتریک ناشی از تأثیر فرایند رزونانس

۸۵۴

تأثیر فرایند رزونانس منجر به خلق طرح های ژئومتریک زیبا میشود.

در این ویدیو شما خواهید دید که چگونه فرکانس یک اسپیکر که در قسمت تحتانی صفحه ی فلزی که روی آن مقداری نمک ریخته شده ، می تواند طرح های اعجاب انگیز و باورنکردنی ای را ایجاد کند.

قسمتی از این فرآیند به علت وجود پدیده ی رزونانس یا تشدید ایجاد می شود که از فرکانس موسیقی پخش شده تاثیر می پذیرد.

بعد از آنکه آهنگ پخش می شود ، نمک به آرامی به اطراف حرکت می کند و در چند لحظه ی بعد تصاویری خارق العاده از جا به جایی آن ایجاد می شود.

جالب است که با تغییر نوت های آهنگ ، این اشکال تغییر می کنند و در هر نوبت طرحی جدید را به جای میگذارند.