داستان زندگی بودا

۱,۴۱۷

بودا هرگز ادعایی مبنی بر داشتن ارتباط با خدا و یا هر موجود فوق طبیعی دیگر نداشت.

او هرگز ادعای خدا بودن، تجسم خدا بودن، پیامبر خدا بودن و یا موجود خارق العاده ای بودن نکرد.

او تنها یک انسان بود.

یک انسان معمولی ولی مصمم.

او تمام دانسته هایی را که بدست آورد نتیجه تلاش و پشتکار خودش بود.

او بوسیله کوششی بی وقفه به بالاترین حد فهم ذهنی و معنوی رسید و در تمام خصوصیات انسانی کامل شد.

او هرگز ادعایی مبنی بر اینکه منجی روح انسانهاست نکرد زیرا معتقد بود که هرکسی تنها خودش می تواند با تلاش و کوشش، خودش را نجات دهد و کس دیگری با اجبار و زور نمی تواند کسی را نجات دهد.

دیگران تنها می توانند راه را به ما نشان دهند ولی طی کردن مسیر به عهده خود ماست.

نامش سیدارتا گوتاما بود که بعد ها به بودا معروف شد.

واژه بودا یعنی بیدار شده یا به عبارت دیگر، کسی که به روشنی رسیده است معنی می دهد.

نظرات طرح شده در این ویدئو الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.