مناقشه پیرامون شخصیت حسن بصری

۱,۱۰۰

یکی از موارد مناقشه در سالهای اخیر تحقیقاتی است که پیرامون حسن بصری انجام شده است.

بحث درمورد حسن بصری به تصوف و تاریخ تصوف مربوط می شود.

“دکتر سیدمصطفی آزمایش” در یک مجموعه ٣۱  قسمتی بصورت صوتی – تصویری به بحث و مناقشات پیرامون حسن بصری پاسخ داده اند. از شما دعوت می کنیم در صورت علاقه مندی این مجموعه را دنبال کنید.

برای گفتارهای بیشتر به لینک زیر رجوع کنید : 

مجموعه ٣۱  قسمتی از مجموعه گفتاری – شنیداری