تشابهات زندگی بودا سیذارتا گوتاما و جناب شیخ ابراهیم ادهم بلخی

۱,۲۹۰

در این گفتار به تشابهات زندگی بودا و شیخ ابراهیم ادهم در تاریخ تصوف اشاره می کنم. براساس تحقیقات کاوشگران در ناحیه بلخ ، تشابهات عدیده ای میان سرگذشت ابراهیم ادهم بلخی و بودا سیذارتا وجود دارد.

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

 

Voir cette publication sur Instagram

 

❇️ youtu.be/A_wDWdaWgxs در این گفتار به تشابهات زندگی بودا و شیخ ابراهیم ادهم در تاریخ تصوف اشاره می کنم. براساس تحقیقات کاوشگران در ناحیه بلخ ، تشابهات عدیده ای میان سرگذشت ابراهیم ادهم بلخی و بودا سیذارتا وجود دارد. مجموعه آموزه های : #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #عرفان #سلوک#رهبانیت #قرآن_مجید #قرآن #معرفت #فراحسی #حواس_پنجگانه #سلوک_تن_و_روان #یوگا #نماسته #خودشناسی #خداشناسی #چاکرا #چشم_سوم, #جنا_چاکرا #راز #سماع_دورانی #یوگای_تبتی #صوفیان_خراسان

Une publication partagée par اینفوصوفی (@info.sufi) le

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

بخش چهاردهم؛ سیمرغ و شاگرد

بخش پانزدهم؛ آماده کردن بدن برای مراقبه در موقعیت نیلوفر

بخش شانزدهم؛ «جستجوی مربی کاردان»

بخش هفدهم؛ هفت مقدمه برای فعال کردن چاکرای ششم یا آجنا چاکرا

بخش هجدهم؛ «صبر و ثبات قدم در مراحل سلوک تن و روان»

بخش نوزدهم؛ «راز و رمز ارتباط میان آدم صفى الله و هندوستان»

بخش بیستم؛ ضرورت فعال کردن چشم سوم در مکتب سلوک انشائی‌ تن‌ و روان

بخش بیست و یکم؛ آمادگی‌های مقدماتی برای سلوک

بخش بیست و دوم؛ «نماز فارسی و نماس هندی»

بخش بیست و سوم؛ ادراک و معرفت فراحسی

بیست و چهارم؛ اهمیت بازکردن چشم سوم بر اثر ممارست و ورزیدگی

بیست و پنجم؛ هدف از بازکردن چشم سوم چیست؟

بیست و ششم؛ نیروی جاذبه و باز کردن چاکراها

بیست و هفتم؛ تاریخچه‌ای مختصر از «مکتب انشائی سلوک تن و روان» در بستر تحول جوهری

«سماع»؛ رکن اساسى سیرتحول انشائى جوهرى در مکتب سلوک تن و روان

قسمت دوم؛ تاریخچه تکوین «سماع دَوَرانی»

سماع دَوَرانی و انواع آن

قسمت سوم؛ تاریخچه تکوین سماع دَوَرانی و ویژگیهای آن

توضیحات تکمیلی پیرامون مکتب سلوک تن و روان