توضیحات تکمیلی پیرامون سؤالی در مورد انسان کامل

۱,۳۴۱

برای هر قومی هدایت کننده است. این امر به مکان و زمان خاص تعلق ندارد بلکه شامل همه می شود. در امر هدایت ، باید فضای گفتگو و پرسش و پاسخ فراهم باشد. باید هدایت کننده، با فرهنگ آن قوم آشنا باشد. خداوند در قرآن اشاره می کند به اینکه ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر آنکه با مردم خودش و توده های مردم با زبان آنها صحبت می کند. بنابراین هادی باید به زبان آن قوم صحبت کند و فردی از همان قوم باشد. هر قومی یک هدایت کننده دارد که از میان آن قوم به آن مأموریت مبعوث می شود.
در آیت دیگری از قرآن بیان می کند که این هادیان که ویژگی شان این است که از عالم غیب پیام دریافت می کنند و مأموریتشان این است که آن پیام را به مردم زمان خودشان و قوم خودشان ابلاغ نمایند و آنها را تربیت کنند یعنی کسانیکه مایل به تربیت شدن هستند را تربیت کنند.
در قرآن یادآوری می شود که این هادیان درجات متفاوتی دارند و همه شان به غیب متصل هستند. اما این هادیان در درجه مساوی نیستند. هر قومی هدایت کننده خودش را دارد و هدایت کننده هر قومی شخصی است که با غیب ارتباط دارد و پیامهای غیبی را دریافت و به مردم ابلاغ می کند و بر آن مبنا تربیت می کند و به تعداد اقوامی که در هر برهه ای از زمان روی زمین زندگی می کنند راهنما وجود دارد هرچند اینها با هم برابر نیستند و درجات مختلف دارند.

بحث انسان کامل به آن شکلی که خیلی ها برداشت هایی از کتاب شیخ عزیزالدین نسفی دارند، نیست. ما در دنیای مطلق زندگی نمی کنیم در دنیای نسبیت‌ها زندگی می کنیم انسان می تواند تا ابد به سمت کمال حرکت کند. به لحاظ روحانی یک فرد میتواند به درجات عالی کمال برسد در سلوک، اما جسم انسان ضعیف و آسیب پذیر است.
در جهان نسبیات همه چیز نسبی است ، کامل مطلق در جهان نسبیات وجود ندارد. انسان باید خداپرست باشد نه شخص پرست در اینصورت به بیماری کیش شخصیت مبتلا می شود.

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

بخش چهاردهم؛ سیمرغ و شاگرد

بخش پانزدهم؛ آماده کردن بدن برای مراقبه در موقعیت نیلوفر

بخش شانزدهم؛ «جستجوی مربی کاردان»

بخش هفدهم؛ هفت مقدمه برای فعال کردن چاکرای ششم یا آجنا چاکرا

بخش هجدهم؛ «صبر و ثبات قدم در مراحل سلوک تن و روان»

بخش نوزدهم؛ «راز و رمز ارتباط میان آدم صفى الله و هندوستان»

بخش بیستم؛ ضرورت فعال کردن چشم سوم در مکتب سلوک انشائی‌ تن‌ و روان

بخش بیست و یکم؛ آمادگی‌های مقدماتی برای سلوک

بخش بیست و دوم؛ «نماز فارسی و نماس هندی»

بخش بیست و سوم؛ ادراک و معرفت فراحسی

بیست و چهارم؛ اهمیت بازکردن چشم سوم بر اثر ممارست و ورزیدگی

بیست و پنجم؛ هدف از بازکردن چشم سوم چیست؟

بیست و ششم؛ نیروی جاذبه و باز کردن چاکراها

بیست و هفتم؛ تاریخچه‌ای مختصر از «مکتب انشائی سلوک تن و روان» در بستر تحول جوهری

«سماع»؛ رکن اساسى سیرتحول انشائى جوهرى در مکتب سلوک تن و روان

قسمت دوم؛ تاریخچه تکوین «سماع دَوَرانی»

سماع دَوَرانی و انواع آن

قسمت سوم؛ تاریخچه تکوین سماع دَوَرانی و ویژگیهای آن

توضیحات تکمیلی پیرامون مکتب سلوک تن و روان

تشابهات زندگی بودا سیذارتا گوتاما و جناب شیخ ابراهیم ادهم بلخی

گفتاری چند پیرامون دیباچه گلستانِ شیخ اجلّ سعدی شیرازی

عین الیقین ؛ بیان اصل قطعیت ناشی از مشاهدات فراحسی از طریق بازکردن چشم سوم

مرکز حس مشترک در مغز و کارکرد آن

بررسی اصول مکتب انسان‌ساز سلوک انشائی تن و روان در بستر سیرتحول جوهری

چگونگی نحوه پرورش قوای فراحسِ روح

دیدگاه واقع‌گرایانه نسبت به بحث انسان کامل

چرایی سفر شیخ حسن بصری از جنوب غربی ایران به خراسان‌ در شمال شرقی ایران

خراسان بزرگ؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز بودا در بامیان بلخ

خراسان بزرگ قسمت سوم؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز سلوک تن و روان

خراسان بزرگ قسمت چهارم ؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز سلوک تن و روان

نقش ظرفیت شاگرد در مکتب سلوک تن و روان زیر نظر مربی صاحب اجازه

خراسان بزرگ قسمت پنجم ؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز سلوک تن و روان

سیدنورالدین شاه نعمت‌الله ولی

یک سالک مکتب سلوک تن و روان چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

واژه‌شناسی و بررسی لغت یوگا

صراط یونانی و رهبان فارسی ، واژگان دخیل در قاموس لغات قرآن مجید

«انسان کامل» و اسرار سنگ نقش کوروش کبیر در پاسارگاد

خانه دل و خانه قلب؛ قلب المومن عرش‌الله