«نظریه پایان تاریخ و ظهور منجى الهى» در پیشگویی‌هاى شاه نعمت الله ولى

۵۶۶

برنامه زنده استاد دکتر سیدمصطفی آزمایش 

«نظریه پایان تاریخ و ظهور منجى الهى»

در

پیشگویی‌هاى حضرت سیدنورالدین شاه نعمت الله ولى 

پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت ۲۱:۳۰ به‌وقت تهران

@seyed.mostafa.azmayesh 

instagram.com/seyed.mostafa.azmayesh/

در این رابطه بیشتر بدانیم : 

سیدنورالدین شاه نعمت‌الله ولی

قسمت اول؛ پیشگویی های حضرت سیدنورالدین شاه نعمت الله ولی