آرمان‌شهر منجی موعود

۴۸۹

بیان اتفاقاتی که مربوط به علائم ظهور و نظم جهانی که بر اثر ظهور منجی موعود برپا می‌شود دو موضوع کاملا مجزا از یکدیگر است.
علائم ظهور نشانه‌های آخرین سال‌ها یا ماه‌های حکومت دجال است، وقتی فتنه در شام می‌افتد و عَلَم سُفیانی بلند می‌شود این‌ها علائم آخرالزمان است. در پی آن حکومت دجال فرو می‌ریزد و بعد از آن منجی موعود ظهور می‌کند.
منجی موعود برای اقامه عدل و برپایی آرمان‌شهر ظهور می‌کند.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

بیان اتفاقاتی که مربوط به علائم ظهور و نظم جهانی که بر اثر ظهور منجی موعود برپا می‌شود دو موضوع کاملا مجزا از یکدیگر است. علائم ظهور نشانه‌های آخرین سال‌ها یا ماه‌های حکومت دجال است، وقتی فتنه در شام می‌افتد و عَلَم سُفیانی بلند می‌شود این‌ها علائم آخرالزمان است. در پی آن حکومت دجال فرو می‌ریزد و بعد از آن منجی موعود ظهور می‌کند. منجی موعود برای اقامه عدل و برپایی آرمان‌شهر ظهور می‌کند. #دجال #ظهور_منجی_موعود #عدل #قسط #حقوق_شهروندی #قرآن_مجید #آرمان‌شهر #عیسی_بن_مریم #مسیح #آخرالزمان #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le


مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش