ظهور دوباره مسیح

۵۰۳

در قرآن به رجوع مسیح برای برقراری حاکمیت عدل الهی بر روی زمین اشاره شده‌است و براساس قرآن مسلمانان معتقد به رجعت مجدد مسیح از آسمان به زمین هستند ولی با استناد به قرآن، آیه‌ای مبتنی بر رجعت مجدد مهدی موعود وجود ندارد. در باور شیعه اما مهدی و مسیح با هم ظهور می‌کنند در دوران پسا دجال یعنی وقتی دجال از بین رفته است. اراده خداوند برای تغییر پارادایم‌های اجتماعی جهت ایجاد مناسبات جدید منجر به ظهور مجدد مسیح می‌شود ، خداوند در قرآن می‌فرماید ما اراده می‌کنیم … و سپس تشریح می‌فرماید که این اراده الهی برمبنای چه تغییراتی و برای تحقق چه اهدافی در جامعه است؟ در شرایطی که مردم به استضعاف کشیده شده‌اند.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در قرآن به رجوع مسیح برای برقراری حاکمیت عدل الهی بر روی زمین اشاره شده‌است و براساس قرآن مسلمانان معتقد به رجعت مجدد مسیح از آسمان به زمین هستند ولی با استناد به قرآن، آیه‌ای مبتنی بر رجعت مجدد مهدی موعود وجود ندارد. در باور شیعه اما مهدی و مسیح با هم ظهور می‌کنند در دوران پسا دجال یعنی وقتی دجال از بین رفته است. اراده خداوند برای تغییر پارادایم‌های اجتماعی جهت ایجاد مناسبات جدید منجر به ظهور مجدد مسیح می‌شود ، خداوند در قرآن می‌فرماید ما اراده می‌کنیم … و سپس تشریح می‌فرماید که این اراده الهی برمبنای چه تغییراتی و برای تحقق چه اهدافی در جامعه است؟ در شرایطی که مردم به استضعاف کشیده شده‌اند. #دجال #ظهور_منجی_موعود #عدل #قسط #حقوق_شهروندی #قرآن_مجید #آرمان‌شهر #عیسی_بن_مریم #مسیح #آخرالزمان #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش