راز طول عمر منجی موعود منتظر چیست؟

۵۱۴

در این گفتار به بیان نکاتی پیرامون «راز طول عمر جسمانی منجی موعود منتظر» می‌پردازیم. همچنین محدودیت‌های حیات بیولوژیک در آدمیزاد تشریح می‌گردد. با استناد به آیات قرآن بیان می‌شود که چگونه تغییر مکان انسان‌هایی از زمین به مکانی در آسمان شرایط حیات بیولوژیک نیز تغییر می‌کند. مقصود قرآن از سماء چیست؟ اشاره به آیاتی از قرآن مجید نسبت به مکان حضرت عیسی و حضرت ادریس و الیاس در مکان رفیع.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در این گفتار به بیان نکاتی پیرامون «راز طول عمر جسمانی منجی موعود منتظر» می‌پردازیم. همچنین محدودیت‌های حیات بیولوژیک در آدمیزاد تشریح می‌گردد. با استناد به آیات قرآن بیان می‌شود که چگونه تغییر مکان انسان‌هایی از زمین به مکانی در آسمان شرایط حیات بیولوژیک نیز تغییر می‌کند. مقصود قرآن از سماء چیست؟ اشاره به آیاتی از قرآن مجید نسبت به مکان حضرت عیسی و حضرت ادریس و الیاس در مکان رفیع. #سما #عیسی #مسیح #ادریس #الیاس #منجی_موعود_منتظر #مکان_رفیع #قرآن_مجید #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش