منجی آخرالزمان و شبکه های تارنما

۶۵۲

روش حافظ این بود که مطالب عرفانی و پیچیده را در پس روش بلاغت آمیز به‌نحوی مطرح می‌کرد که هرکس به اندازه درکش از آن فهم کند.
بیا که رایت منصور پادشاه رسید
ابن خلدون نظیر حافظ دو ویژگی برای مهدی بر می‌شمرد : دین‌پناه و عدالت.
براساس نظریه ابن خلدون برپایه نظام عدل بین‌المللی ؛ باید دید حضرت منجی موعود منتظر در چه زمانی ظهور می‌کند؟ چگونگی برپایی حکومت عدل جهانی؟ توضیحاتی پیرامون شبکه ارتباطات جهانی و اشاراتی به سوره عنکبوت از قرآن مجید.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

روش حافظ این بود که مطالب عرفانی و پیچیده را در پس روش بلاغت آمیز به‌نحوی مطرح می‌کرد که هرکس به اندازه درکش از آن فهم کند. بیا که رایت منصور پادشاه رسید ابن خلدون نظیر حافظ دو ویژگی برای مهدی بر می‌شمرد : دین‌پناه و عدالت. براساس نظریه ابن خلدون برپایه نظام عدل بین‌المللی ؛ باید دید حضرت منجی موعود منتظر در چه زمانی ظهور می‌کند؟ چگونگی برپایی حکومت عدل جهانی؟ توضیحاتی پیرامون شبکه ارتباطات جهانی و اشاراتی به سوره عنکبوت از قرآن مجید. #شبکه_ارتباطات_جهانی #مهدی_موعود #مسیح #قرآن_مجید #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #ابن_خلدون #شاه_نعمت_الله_ولی #حافظ_شیرازی #سوره_عنکبوت #فضای_مجازی #فضای_سایبری

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش