ادعای رؤیت امام دوازدهم و غیبت تامّه

۱,۲۲۲

توقیع چیست؟ امام دوازدهم ظهور مجدد خود را قائم به اذن خداوند فرمودند و به نائب چهارم خود امر فرمودند که کسی را بعد از خود تعیین نکند.
ظهور مجدد مهدی پس از غیبت تامه برای استقرار نظام عدل و حق جهانی مبتنی بر رعایت حقوق بشر.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

توقیع چیست؟ امام دوازدهم ظهور مجدد خود را قائم به اذن خداوند فرمودند و به نائب چهارم خود امر فرمودند که کسی را بعد از خود تعیین نکند. ظهور مجدد مهدی پس از غیبت تامه برای استقرار نظام عدل و حق جهانی مبتنی بر رعایت حقوق بشر. #غیبت_تامه #امام_دوازدهم #توقیع #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #نظام_عدل_جهانی #اصحاب_کهف #قائم_آل_محمد #اقلیم_هشتم #مکان_فرادست #مکان_علی #سهروردی #ظهور #خالد #غیبت

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le


مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش