یاوران منجی موعود منتظر در عصر انتظار

۴۷۳

پاسخ به پرسش؛ منجی موعود منتظر پس از ظهور چه چیزی را نجات می‌دهند؟
اشاره به آیه قرآن که می‌فرماید زمین میراث صالحان است. این آیه چه دلالتی بر امر ظهور حضرت مسیح دارد؟
چه تضمینی وجود دارد که پس ظهور منجی و برقراری حاکمیت عدل جهانی بر مبنای اصول بنیادین حقوق بشر دوباره سیستم دجال برپا نشود؟
چه شرایطی باید موجود باشد تا منجی موعود ظهور فرمایند؟ در این گفتار به یاوران منجی موعود در عصر انتظار پرداخته می‌شود.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

پاسخ به پرسش؛ منجی موعود منتظر پس از ظهور چه چیزی را نجات می‌دهند؟ اشاره به آیه قرآن که می‌فرماید زمین میراث صالحان است. این آیه چه دلالتی بر امر ظهور حضرت مسیح دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که پس ظهور منجی و برقراری حاکمیت عدل جهانی بر مبنای اصول بنیادین حقوق بشر دوباره سیستم دجال برپا نشود؟ چه شرایطی باید موجود باشد تا منجی موعود ظهور فرمایند؟ در این گفتار به یاوران منجی موعود در عصر انتظار پرداخته می‌شود. #دجال #منجی #مسیح #میراث_صالحان #قرآن_مجید #نوح #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش