چگونگی مشاهده وجه‌الله

۱,۱۳۸

در این گفتار اشاراتی خواهیم داشت به اشعار خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی در بیان تلاش سالک برای باز کردن چشم سِرّ جهت مشاهده عالم فراحس و ملاقات با وجه‌الله در مکان فرادست است. سپس تشریح می‌گردد که این ملاقات با چه روش‌هایی ممکن است. در پایان به وجه تمایز صوفیان و صوفی‌نمایان در کلام لسان‌الغیب می‌پردازیم.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در این گفتار اشاراتی خواهیم داشت به اشعار خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی در بیان تلاش سالک برای باز کردن چشم سِرّ جهت مشاهده عالم فراحس و ملاقات با وجه‌الله در مکان فرادست. سپس تشریح می‌گردد که این ملاقات با چه روش‌هایی ممکن است. در پایان به وجه تمایز صوفیان و صوفی‌نمایان در کلام لسان‌الغیب می‌پردازیم. #قرآن_مجید #زکریا #حافظ_شیرازی #صوفی #صوفی‌نما #مراقبه #مرابطه #وجه‌الله #اقلیم_هشتم #سالک #سعدی #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش