تفاوت اقلیم هشتم با عالم مثال

۱,۲۸۵

پاسخ به پرسش:
۱- آیا اقلیم هشتم و عالم مثال یکی هستند؟
۲- آیا اقلیم هشتم و بهشت یکی هستند؟
تشریح جهان مادی (فیزیکی) متشکل از عنصر مادی و انرژی در منظر اختر فیزیک. توضیح فضای بی‌پایان دارای چگالی (ماده و انرژی) اما غیرقابل رصد. براساس نظریات انیشتین درباره زمان به‌عنوان بعد مستقل (بعد چهارم) از سه بعد مکانی در جهان مادی‌ای است که ما در آن زندگی می‌کنیم. در این گفتار به چگونگی حیات در اقلیم هشتم و ویژگی آن مکان می‌پردازیم.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

پاسخ به پرسش: ۱- آیا اقلیم هشتم و عالم مثال یکی هستند؟ ۲- آیا اقلیم هشتم و بهشت یکی هستند؟ تشریح جهان مادی (فیزیکی) متشکل از عنصر مادی و انرژی در منظر اختر فیزیک. توضیح فضای بی‌پایان دارای چگالی (ماده و انرژی) اما غیرقابل رصد. براساس نظریات انیشتین درباره زمان به‌عنوان بعد مستقل (بعد چهارم) از سه بعد مکانی در جهان مادی‌ای است که ما در آن زندگی می‌کنیم. در این گفتار به چگونگی حیات در اقلیم هشتم و ویژگی آن مکان می‌پردازیم. #اقلیم_هشتم #بهشت #خلد #عالم_مثال #جهان_مادی #جهان_سه‌بعدی #حافظ_شیرازی #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #شراب_طهور #انرژی #ماده

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش