دعوت به مناظره در فضای سایبری

۶۹۱

پیشتر در سال‌های گذشته دعوت به مناظره برای گفتگو پیرامون مباحث عرفانی با رییس پیشین مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه از سوی ما صورت گرفت.
در قرآن مجید خداوند می‌فرماید ما تبیین می‌کنیم نشانه‌های خودمان را تا با سلوک و یقین و سیر آفاق و انفسی به حقیقت برسید.
در همین راستا دعوت مدعیان و خرافه‌گستران به مباحثه در فضای سایبری برای روشنگری مخاطبان در مورد حقایق قرآنی جهت خرافه‌زدایی و خرافه‌گستری صورت می‌گیرد.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

پیشتر در سال‌های گذشته دعوت به مناظره برای گفتگو پیرامون مباحث عرفانی با رییس پیشین مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه از سوی ما صورت گرفت. در قرآن مجید خداوند می‌فرماید ما تبیین می‌کنیم نشانه‌های خودمان را تا با سلوک و یقین و سیر آفاق و انفسی به حقیقت برسید. در همین راستا دعوت مدعیان و خرافه‌گستران به مباحثه در فضای سایبری برای روشنگری مخاطبان در مورد حقایق قرآنی جهت خرافه‌زدایی و خرافه‌گستری صورت می‌گیرد. #قرآن_مجید #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #تفسیر_قرآن_مجید #دعوت_به_مناظره #مباحثه #جهل‌ستیزی #خرافه_گستری #جنبش_خرافه‌زدایی #خرافات #مناظره #حافظ_شیرازی #شاه_نعمت‌الله_ولی

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش