آزمون آتش و‌ مراحل یقین

۸۱۰

در گفتگویی که با خانم شرمان بهشتی داشتیم به بیان اشارات عارفان و شعرا در مورد آتش پرداختیم. در این گفتار آتش و عشق در کلام عرفایی چون حافظ و سعدی و عطار و مولانا و همچنین در قرآن مجید مورد بررسی قرار گرفت. چرا آتش در کلام عرفا و شعرا به مرحله یقین در عشق تعبیر می‌شود؟

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در گفتگویی که با خانم شرمان بهشتی داشتیم به بیان اشارات عارفان و شعرا در مورد آتش پرداختیم. در این گفتار آتش و عشق در کلام عرفایی چون حافظ و سعدی و عطار و مولانا و همچنین در قرآن مجید مورد بررسی قرار گرفت. چرا آتش در کلام عرفا و شعرا به مرحله یقین در عشق تعبیر می‌شود؟ #آتش #حضرت_ابراهیم #عطار_نیشابوری #قرآن_مجید #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #مولانا #حافظ_شیرازی #سلطان_ولد #نیستان #یقین #شهود #سعدی #حافظ_شیرازی #حلاج

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش