صرف هزینه‌های هنگفت برای یک ضدارزش

۸۹۴
چرا باید اصل انتظار ظهور منجی موعود منتظر را که برگرفته از خواب یک‌ نفر در قم است – خوابی که مبنای ساخت مسجد جمکران شد – که هیچ پایگاه قرآنی، تاریخی، شرعی و عقلی و دینی ندارد را مورد استناد قرار داد تا این چنین به خرافات دامن زده شود؟

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش