ریسمان ضخیم و روزن سوزن

۷۵۱

پاسخ به پرسش مخاطبان؛
برای دیدار یار دلدار به‌طور عملی چه گام‌هایی باید برداشته شود تا تجربه ملاقات در اقلیم هشتم برای سالک حاصل گردد؟
چرا برای برخی این تجربه حاصل می‌شود و برای برخی دیگر خیر؟
در این گفتار تشریح می‌گردد :
۱- مفهوم صعود و هبوط در سیر الی‌الله.
۲- تأثیر دو نیروی گرانش-جاذبه زمین و جاذبه کیهانی بر جرم بدن اختری.
۳- «الْکَلِمُ الطَّیِّبُ » (واژگان قرآنی) «وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ» (ممارست و تمرین‌های ویژه برای عروج بدن اختری پس از انخلاع از بدن عنصری).
۴- تفسیر آیه ۴۰ سوره اعراف : ریسمان و جمل.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

پاسخ به پرسش مخاطبان؛ برای دیدار یار دلدار به‌طور عملی چه گام‌هایی باید برداشته شود تا تجربه ملاقات در اقلیم هشتم برای سالک حاصل گردد؟ چرا برای برخی این تجربه حاصل می‌شود و برای برخی دیگر خیر؟ در این گفتار تشریح می‌گردد : ۱- مفهوم صعود و هبوط در سیر الی‌الله. ۲- تأثیر دو نیروی گرانش-جاذبه زمین و جاذبه کیهانی بر جرم بدن اختری. ۳- «الْکَلِمُ الطَّیِّبُ » (واژگان قرآنی) «وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ» (ممارست و تمرین‌های ویژه برای عروج بدن اختری پس از انخلاع از بدن عنصری). ۴- تفسیر آیه ۴۰ سوره اعراف : ریسمان و جمل. #حافظ_شیرازی #اقلیم_هشتم #هبوط #سالک #سیر_الی‌الله #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #قرآن_مجید #پردیس #بهشت #خلد_برین #جاذبه_کیهانی #نیروی_گرانش #جاذبه_زمین #جهنم #بدن_عنصری #بدن_فلکی #جمل #شتر #ریسمان #سریانی #آرامی #انجیل_لوقا #انجیل #مسیح #سوره_اعراف #مترفین #مکتب_سلوک_تن_و_روان #بدن_اختری

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش