شرایطِ ناهنجارِ زندگی درویشان گنابادی در تبعید

۵۱۱

این روزها بسیاری از دراویش گنابادی زندانی با آزادی از زندان دوران محکومیت خود را در تبعید در شهرهای مختلف ایران بسر می برند.

گرمای شدیدِ هوا، قطعی آبِ مصرفی، نبود آبِ آشامیدنی و… از جمله مشکلاتِ درویشان تبعیدی و همچنین مردم سیستان و بلوچستان است.

مجتبی بیرانوند و سینا انتصاری از درویشانی هستند که به میرجاوه تبعید شده‌اند.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

‌ 🔻شرایطِ ناهنجارِ زندگی درویشان گنابادی در تبعید گرمای شدیدِ هوا، قطعی #آبِ مصرفی، نبود آبِ آشامیدنی و… از جمله مشکلاتِ درویشان تبعیدی و همچنین مردم سیستان و بلوچستان است. مجتبی بیرانوند و سینا انتصاری از درویشانی هستند که به میرجاوه تبعید شده‌اند داشتن ابتدایی‌ترین حقوق زندگی نامش #سیاست نیست نادان! #ایران #درویشان #گلستان_هفتم #درویشان_گنابادی #عرفان #تصوف #عرفان_ایران #تصوف_ایران #تبعید #سیستان_بلوچستان #مردم #قیام #حقوق #زندگی #حق #انسان #قانون 🌐@JARIDEHSABTEGOLESTAN

Une publication partagée par 🏹جریده ثبت گلستان🏹 (@jaridehsabtegolestan) le