اطلاعیه بانو شرمان بهشتی در مورد توهین ها و فحاشی ها در شبکه های اجتماعی

۱,۰۶۳

اطلاعیه

فردى موسوم به حسین پورکریمیان در دایرکت صفحه اینستاگرامی اینجانب شرمان بهشتی با بکار گرفتن رکیکترین کلمات به بهانه دفاع از آقایان محمدتابنده و اسدالله آقاملکی به همسرم آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش و شخص اینجانب مرتکب فحاشی، اهانت و افتراهاى بی اساس و سراسر کذب شده است.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

واکنش هراس آلود، به دنبال پست قبلی من. از چه چیزی وحشت دارند ؟

Une publication partagée par Sharmane Behechti (@sharmane.bht) le

آیا آقایان حاج محمدتابنده و اسدالله آقاملکی با سکوت خود، بر انجام این عمل قبیح مهرتأیید می نهند و یا آنکه با موضعگیری صریح، روشن و مکتوب خود صراحتاً عمل فرد مزبور را تقبیح کرده و از آن برائت میجویند.

شرمان بهشتى
 شنبه اول شهریور ماه ١٣٩٩

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Sharmane Behechti (@sharmane.bht) le