تأملی در اجازهٔ فقری آقای آقاملکی

۶۳۸

برگرفته از صفحه اینستاگرامی بانو شرمان بهشتی

 درخواست برای رفع ابهام و روشنگری

متنی که آقای کاشانی در حسینیه شیراز قرایٔت کردند شامل دو بخش است (در ویدئو می بینید):

قسمت اول : متن منطبق با دستخط فرمان حضرت آقا برای آقای آقاملکی

قسمت دوم : متنی که آقای کاشانی هنگان قرایٔت دستخط فوق اضافه کردند.

حال سؤال ایجاست : «منبع قسمت اضافی کدام دستخط حضرت آقاست؟»

این متنی که آقای کاشانی از روی آن قرایٔت می نمایند چیست ؟
مطابق با کدام دستخط حضرت آقای مجذوبعلیشاه است ؟

 

Voir cette publication sur Instagram

 

استدعا برای رفع ابهام و روشنگری

Une publication partagée par Sharmane Behechti (@sharmane.bht) le