وضعیت بلاتکلیف عباس دهقان و انتقال وی از زندان به درمانگاه برای پاره ای معاینات پزشکی

۱,۱۲۶

عباس دهقان، درویش بازداشتی در گلستان هفتم که ۳۰ ماه است، بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد، برای امور درمانی،  روز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹  چند ساعتی به درمانگاهی بیرون از زندان منتقل و پس از انجام امور درمانی، به زندان بازگردانده شد.

این درویش گنابادی، با همسرش که در آن زمان آبستن بود، در حملهٔ حکومت اسلامی به گلستان هفتم، بهمراه صدها درویش دیگر، مورد ضرب و جرح قرار گرفت و پس از سرکوب وحشیانه بهمراه هزار تن از دراویش بازداشت شد.

او ماه‌ها برای گرفتن اعتراف اجباری در سلول انفرادیِ آگاهی شاپور و بازداشتگاه ۱ الف سپاه بسر برد و تحت شدیدترین بازجویی‌ها، برای جرم نکرده شکنجه و موردِ تهدیدهای بی‌شرمانه قرار می‌گرفت،در همین مدت، فرزندش بدنیا آمد و ماه‌ها از دیدنش محروم بود.

عباس دهقان به جهتِ ضرب و جرحِ شدید حین بازداشت و عدم دسترسی به امکانات پزشکی مناسب، یک کلیه خود را در زندان از دست داد.

وی پس از ۳۰ ماه؛ همچنان بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد!