توضیحاتی پیرامون مقولهٔ تناسخ و بقای روح

۱,۱۴۰

در این گفتار به موضوع تناسخ و بقاء روح می‌پردازیم.

در این گفتار به نحوه ارتباط روح فردی که درگذشته با یک فرد زنده می‌پردازیم. توضیح خواهیم داد که میدانی که روح احاطه می‌کند محدود به جسم عنصری نیست. برزخ چیست و حیات پس از مرگ در برزخ چگونه است؟

آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در این گفتار به موضوع تناسب و بقاء روح می‌پردازیم. در این گفتار به نحوه ارتباط روح فردی که درگذشته با یک فرد زنده می‌پردازیم. توضیح خواهیم داد که میدانی که روح احاطه می‌کند محدود به جسم عنصری نیست. برزخ چیست و حیات پس از مرگ در برزخ چگونه است؟ #بقا_روح #تناسخ #بدن_عنصری #ارواح #روح #جسم #قرآن_مجید #علم #روشنگری #نشئه #انشاء #برزخ #قبض_روح #خواب #موت_صغیر #رؤیا #دریافت_حسی #فراحس #تونل_زمان #رجعت #روح_بخاری

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le