توجه توجه! لطفا این مطلب را به دقت بخوانید و تا پایان دنبال کنید

۴۵۷

در تاریخ ٣ دی ۱٣۹۸ دکتر نورعلی تابنده به صورتی مشکوک در تهران درگذشت.

درگذشت او به عنوان یک مدافع سرشناس حقوق بشر

و قطب جلیل القدر دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی

اندوه فراوانی را در جامعه ایجاد کرد

و سؤالات زیادی را بدون پاسخ بر جای نهاد.

هم اکنون ما از آن چهار نفر که خود را نماینده «افتخاری» ایشان نامیده اند درخواست می کنیم

که حقیقت پشت پرده و علت اصلی درگذشت دکتر نورعلی تابنده را بیان کنند.

شاگردان، هواداران و پیروان دکتر نورعلی تابنده مستحق دانستن حقیقت هستند.

لطفا هر اطلاعاتی که در این ارتباط دارید را به آدرس زیر روی تلگرام ارسال کنید.

@infosufi

و همچنین حمایت خود را با هشتگهای زیر اعلام نمایید:

#TruthAboutTabandeh

#کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده

#دکتر_نورعلی_تابنده

#کمپین_دادخواهی

#دادخواهی

 

Voir cette publication sur Instagram

 

#کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده #دکتر_نورعلی_تابنده #کمپین_دادخواهی #دادخواهی 🔷@info.sufi

Une publication partagée par اینفوصوفی (@info.sufi) le