انذار و تبشیر؛ قسمت نخست

۵۲۷

در این گفتار اهمیت دو واژه قرآنی انذار و تبشیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. واژه انذار یک واژه سریانی از واژگان دخیل در قرآن مجید است. مُرسِل فرستاده الهی است که مأموریتش انذار و تبشیر است. یعنی هشدار و آگاهی دادن و بشارت دادن. پس از بررسی اهمیت این دو واژه از واژگان قرآنی به مأموریت مُرسِل اشاره خواهیم کرد. لازم است در نظر داشته باشید که انذار با ارعاب متفاوت است و این دو یک بار معنایی ندارند.

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در این گفتار اهمیت دو واژه قرآنی انذار و تبشیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. واژه انذار یک واژه سریانی از واژگان دخیل در قرآن مجید است. مُرسِل فرستاده الهی است که مأموریتش انذار و تبشیر است. یعنی هشدار و آگاهی دادن و بشارت دادن. پس از بررسی اهمیت این دو واژه از واژگان قرآنی به مأموریت مُرسِل اشاره خواهیم کرد. لازم است در نظر داشته باشید که انذار با ارعاب متفاوت است و این دو یک بار معنایی ندارند. #قرآن_مجید #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #انذار #تبشیر #مرسل #مأموریت #ارعاب #نبی #ولی #سریانی #عبری

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le