ویژه برنامه شبکه جهانی کلمه؛ بررسی درگذشت مشکوک و ناگهانی دکتر نورعلی تابنده در حصر خانگی

۱,۳۲۳

روز جمعه ١۴ شهریور ١٣٩٩ ، ساعت ۷:۰۰ تا ٨:٣٠ شب بوقت ایران شبکه جهانی کلمه ویژه برنامه ای را با اجرا آقای ابراهیم احراری به «بررسی درگذشت مشکوک و ناگهانی دکتر نور علی تابنده پس از دو سال حبس خانگی» اختصاص داد. در این برنامه کارشناسانی از کمیته پیگیری عوامل منجر به درگذشت دکتر نورعلی تابنده حضور بهم رسانده و توضیحاتی را برای مخاطبان ارائه نمودند.

از جمله مهمانان می توان به جناب آقای افشین ساجدی، نماینده حقوقی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در اتحادیه اروپا ،  آقای دکتر دادرش فتحی، پزشک و فعال حقوق بشر ، آقای حمید قره گزلو، مدیر روابط بین الملل «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» و آقای وحید بهشتی، مدیر رسانه «در تی وی» اشاره نمود. هر یک از این کارشناسان در حوزه تخصصی خود به بررسی ابعاد درگذشت نابهنگام دکتر نورعلی تابنده ناشی از دو سال حصر خانگی ایشان پرداخته و نکات ارزنده ای را مطرح نمودند.