بیانیه فوری کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

۷۰۸

درپی تماس تلفنی آقای مسعود رخشان مدیرمحترم خبرگزاری مهرتابنده با خانم شرمان بهشتی مسئول روابط عمومی کمپین دادخواهی دکترنورعلی تابنده، به منظور اعلام آمادگی «گروه نمایندگان اربعه افتخاری» برای برگزاری یک جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ در فضای زنده سایبری با تعدادی از اعضای کمپین دادخواهی، اعضای هیات مدیره کمپین دادخواهی پس از گفتگوهای داخلی و رایزنیهای فیمابین، تصمیم گرفتند تا بطور عمومی اعلام نمایند که به این دعوت «گروه نمایندگان اربعه افتخاری» لبیک میگویند.
طبیعتا شرایط و مقتضیات تنظیم برگزاریِ نشستی در فضای زنده اینترنتی در برابر چشم عموم ناظرین علاقمند با حضور آقای مسعودرخشان، مشارکت «گروه نمایندگان اربعه افتخاری» و اعضای «کمیتۀ برگزاری گفتگو با نمایندگان اربعه افتخاری از کمپین دادخواهی»، متعاقبا به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.

کمیته برگزاری گفتگو با نمایندگان اربعه افتخاری

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ 

اطلاعیه شماره ۱ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

 

View this post on Instagram

 

🔵 بیانیه فوری کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده 🔗 لینک سایت درپی تماس تلفنی آقای مسعود رخشان مدیرمحترم خبرگزاری مهرتابنده با خانم شرمان بهشتی مسئول روابط عمومی کمپین دادخواهی دکترنورعلی تابنده، به منظور اعلام آمادگی «گروه نمایندگان اربعه افتخاری» برای برگزاری یک جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ در فضای زنده سایبری با تعدادی از اعضای کمپین دادخواهی، اعضای هیات مدیره کمپین دادخواهی پس از گفتگوهای داخلی و رایزنیهای فیمابین، تصمیم گرفتند تا بطور عمومی اعلام نمایند که به این دعوت «گروه نمایندگان اربعه افتخاری» لبیک میگویند. طبیعتا شرایط و مقتضیات تنظیم برگزاریِ نشستی در فضای زنده اینترنتی در برابر چشم عموم ناظرین علاقمند با حضور آقای مسعودرخشان، مشارکت «گروه نمایندگان اربعه افتخاری» و اعضای «کمیتۀ برگزاری گفتگو با نمایندگان اربعه افتخاری از کمپین دادخواهی»، متعاقبا به اطلاع عموم رسانده خواهد شد. کمیته برگزاری گفتگو با نمایندگان اربعه افتخاری چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ #کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده #دکتر_نورعلی_تابنده #کمپین_دادخواهی #جوابگو_باشید #دادخواهی #TruthAboutTabandeh #NoorAliTabandeh 🔷@info.sufi

A post shared by اینفوصوفی (@info.sufi) on