پیامهای ارسالی مخاطبان مشتمل بر مشاهدات میدانی در دو سال حصر خانگی دکتر تابنده

۹۰۶

سلام بر همگی و تشکر از دست اندر کاران محترم کمپین دادخواهی؛ خواهشمندم در نشستی که قرار است جهت ابهام زدایی برگزار گردد موارد زیر را نیز مورد عنایت قرار دهید:

چرا در طی دوران حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده تقریبا در بیشتر موارد بیانیه های صادر شده منتسب به ایشان توسط خود ایشان در فرمایشات تکذیب میشدند؟

به عنوان مثال:

یک مورد – در رابطه با بیانیه ردّ گروهِ مجذوبان نور (بنده قصدم طرفداری یا رد گروه و اشخاص نیست)

آن مطالب تند و اعلام برائت ها در مورد این گروه صورت گرفت ولی در سخنرانی حضرت آقا جورِ دیگری توضیح دادند و آن جبهه گیریِ تندِ بیانیه را که نداشت هیچ؛ بلکه از کارکرد و نیت آنها نیز اعلام رضایت فرمودند! کلا درخواست رد این گروه و اعلام برائت کردن از افرادِ درون سلسله ای، از طرف چه کسی پیشنهاد میشد و چرا عده ای تن به این امرِ تفرقه افکنانه دادند.

مورد دوم –  یا در موردِ در خواست مسافرتِ آرامِ فقرا به بیدخت  که توسط دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در فرمایشات عنوان شد؛ بیانیه های صادر شده برخلاف دستور صریح حضرت آقا بر عدم مسافرت فقرا  به بیدخت دلالت داشت؟

اگر اعتقاد به کمالِ کاملِ زمان داریم چرا فکر کنیم که درخواست ایشان دردسر ساز می شود؟ و در این رابطه نظریه دیگری را تحمیل کنیم؟!

لطفا بیان کنند چه کسی تشخیص داد که پیر اشتباه میکند و تصمیمِ درست مالِ آنهاست؟

آخر مشخص بشود نماینده چه کسی بوده اند؟! چونکه نماینده مثلِ وکیل میماند و باید نظر و خواست موکلش را بازتاب دهد.

مطلبِ اعتقادیِ اطاعت امرِ پیر در اینجا و در این موارد هست که قطعا باید رعایت شود.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۴﴾

سوره بقره

مورد سوم –  حال که آقای رخشان هم اعلام حضور کرده اند از ایشان نیز این سوال را داریم که مگر حضرت آقا نفرمودند که خبر باید صحیح و به موقع برسد؟

مصاحبه ی آخر( و البته چند مورد دیگر ) که ایشان از بیدخت منتقل شدند به تهران را چرا ذره ذره و قطره چکانی به سمع فقرا رساندید؟

البته شما اعلام کردید که نیاز به درمان (عمل) داشتید و مدتی خبرگزاری مهر تابنده را مدیریت نمی کنید آیا وقتی درخواست قبولِ مسئولیت را دادید فکرِ همچین مواقعی را نمی کردید؟

چرا فقرا بعد از تشریف فرمایی حضرت آقا به تهران باید متوجه بشوند که ایشان فرموده اند:

خودشان می‌فهمند به این معنی که مسافرت زیادشان به چشم دیگران مهم نیاید که بیایند چشم‌تنگی کنند

که این فرمایش دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه هنوز بر همان فرمایشِ قبل از صدور بیانیه منتسب به ایشان و موافقت با حضورِ آرامِ فقرا و مسافرت آرام دراویش از ایشان دلالت دارد و زیارت ایشان در بیدخت از نظر مبارکشان اشکال نداشته است.

چرا متن تایپی با صوتی یکسان نیست؟

چرا که ایشان با توجه به مصاحبه پخش شده بتاریخ (۹ مهرماه ۹۸ )  توسط خبرگزاری مهر تابنده با مدیریت شما در دقیقه ۱۳  و ۴۵ ثانیه می‌فرمایند:

من نمایندۀ خاصّی ندارم، در هر وضعیّت و موقعیّتی نمایندگانی تایید می کردم

که در متن تایپ شده در کانال شما در عوضِ فعل ماضی (انجام عملی در گذشته بدون استمرار تا زمان حال) از فعل مضارع استمراری استفاده کردید – یعنی «تایید می کردم» به «تعیین کردم» تبدیل شده –  البته تایید یعنی پیشنهاد دیگری و تادیه از طرف شخص اما تعیین یعنی به اختیار خودم معین میشده. 

آیا اشتباها این عمل انجام شده؟! تایپیست چه شخصی بوده؟

جهت رفع ابهام خواهشمندیم متن را با صدور بیانیه ای اصلاح فرمایید تا دو مرتبه فقرا مورد بازبینی قرار دهند.

سوال از نمایندگان اربعه در مورد ماهیت و اختیاراتِ ایشان

چرا علی رغم آنکه حضرتشان تاکید بر این امر دارند که شماها نماینده ایشان نیستید و در شرایط و موقعیت خاصی تایید شده بودید و شما را عزل نمودند؛ با کمال تعجب هنوز هم همان رویه را ادامه دادید؟!

البته امکان تحت فشار گذاشتن هر شخصی جهت گرفتن بیانیه یا صحبتی هست.

با توجه به صدور بیانیه های قبلی و تکذیبیه شان در ضمن سخنرانی ها، پس معلوم میشود ولی الله یا خلیفه اش را تحت فشار گذاشتند.

حتی در مواردی مجبور کردن درویشان به همراهی با گوساله پرستان در پرستش گوساله سامری.

با توجه به اینکه یکی از فعالیت های تکمیلی این کمپین مشخص شدن علت و دلایل حصری که منجر به حذف شده، میباشد لذا با توجه به اولین کلیپ از حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارواحنافداه بعد از درگیری ها در گلستان هفتم – در سحر یکم اسفندماه یکهزار وسیصد و نود و شش خورشیدی – که صراحتا از فقرا تشکر کردند ولی بعدا علیه همان تجمع کنندگان بیانیۀ اعلام برائت منتسب به ایشان صادر شد! و باز هم به صراحت می فرمایند که “قصد حضرتشان باز گشایی مجلس فقری در حسینیه بوده” و بعدا به طور ناگهانی خبر تعطیلی مجلس فقری توسط آقای جعفری را میشنوند!  علت این تناقضات را باید در کجا جستجو کرد؟

در ماجرای تعطیلی حسینیه ها با توجه به گزارشِ وضعیت و قصد ایشان از زمان برخاستن سحرگاهی، عبادت و میل کردن صبحانه، گویا ایشان در جریان بسته شدن حسینیه ها نبودند؟ و  صحبتی از آقای جعفری یا دستور بستن حسینیه داده نشده است.

ولی بعد از اندکی تامل به نظر میرسد اطرافیان اصرار دارند که اینطور به نظر بیاید که دکتر نورعلی تابنده به آقای جعفری دستور داده اند تا اطلاع ثانوی حسینیه ها تعطیل بماند!

چطور می شود که شما به انجام کاری مبادرت ورزیدید که به ضرر جامعه فقری بود؟! بویژه آنکه خواست پیر و مرادمان برخلاف تصمیم شما آقایان بود.

مگر آنکه فرض را بر این بگیریم که شما از انجام این اقدامات سودمند بودید و مصلحت اندیشی شما و همسنگ انگاشتن تان با پیر باعث این دردسر ها برای سلسله و قطب سلسله و پیروان ایشان شده است؟!

والسلام علی من تبع الهدی

اینفوصوفی افتخار آن را دارد تا با هماهنگی و بنا به درخواست و با موافقت نگارنده ، مطالب، اسناد، شواهد و مقالاتی که برای ما ارسال می شود را منتشر نماید.

منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات همراهان و یاران گرامی هستیم.

مقاله ای که از نظر گذشت یکی از مقالات دریافت شده از مخاطبان محترم اینفوصوفی است که برای بخش تماس با ما ارسال شده است.

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.