حمایت کمیسیونِ ایالات متحده آمریکا در امور آزادی ادیان بین المللی از کمپین دادخواهی دکتر تابنده

۵۷۵

گایل منچین (Gayle Manchin) رئیس کمیسیونِ ایالات متحده آمریکا در امور آزادی ادیان بین المللی گفته است این کمیسیون از نزدیک تلاشها برای بررسی شرایط منجر به مرگ دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در ایران را دنبال می کند و از تلاشها برای بازخواست کسانیکه رهبری جوامع مذهبی را هدف قرار می هند پشتیبانی می کنند.