اطلاعیه شماره ۶ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

۴۹۳

به اطلاع جملگی عزیزانی که به این کمپین پیوسته اند می رساند که در ساعات پایانی روز سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱٣۹۹ خورشیدی تماسی از سوی مسعود رخشان مدیرمسئول خبرگزاری مهر تابنده با شرمان بهشتی عضو کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده برقرار شد.

مدیرمسئول خبرگزاری مهر تابنده در این تماس یادآور شد که نمایندگان اربعه برای شرکت در یک برنامه گفتگوی زنده اعلام آمادگی کرده اند.

اعضای هیات مدیره کمپین دادخواهی پس از گفتگوهای داخلی و رایزنیهای فیمابین، فردای آن روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱٣۹۹ تصمیم گرفتند تا بطور عمومی اعلام نمایند که به این دعوت «گروه نمایندگان اربعه افتخاری» لبیک میگویند و لیستی از اعضا حاضر به گفتگو با آقایان نماینده اربعه را برای آقای مسعود رخشان ارسال داشتند.

در لیست نام دکتر سیدمصطفی آزمایش نیز به چشم می خورد.

پس از ارائه لیست مذکور به آقای رخشان، اینطور به نظر میرسد که نمایندگان اربعه از شرکت در یک فضای گفتگوی آزاد سایبری سر باز زده و از شرکت در این گفتگو در برابر دیدگان مخاطبان پشیمان شده و امتناع ورزیده اند.

ویدئوی مشروحی از این رایزنی ها و گفتگوهای فی مابین توسط سخنگوی کمیته حقیقت یاب در حال تهیه است که در ساعات آینده در اختیار مخاطبان عزیز، حامیان و همراهان کمپین دادخواهی قرار خواهد گرفت.

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۱ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۲ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۳ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۴ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۵ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

بیانیه فوری کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده