مقالات وارده؛ حضرات اطاعت امری توجه کنید

۵۶۰

همیشه در مذهب درویشی اولیا خدا را ناموس اکبر فقرا می نامیدند.

پرسش کردم از پیشکسوتان درویش نما که چرا حضرت آقای مجذوب علیشاه را کشتند؟!

گفتند تا بوده همین بوده است، بزرگان راه حق را کشته اند.

در پاسخ گفتم من و امثال من که در زمان بزرگان پیشین نبودیم اما طبق گفته بزرگان (که اولیا خدا ناموس اکبر هستند) شما یک بی غیرت هستید که بزرگ‌ وقتتان را کشته اند سکوت کرده اید و میگویید خواست خدا بوده است.

بی غیرت به تمام معنا هستید چون ناموس شما را از شما گرفته اند و سکوت کرده؛ سخن از اطاعت امر هایی میکنید که هیچوقت خودتان از آنها تبعیت نداشتید و هر زمان صلاح دیدید به گردن خدا انداختید.

قوم بی غیرت چه میداند قیمت ناموس را!

ای مسئولین، نمایندگان، خدمتکاران دولتسرا ؛

اگر شمایی که آنجا بودی ایشان را مسموم نکردی پس که کرد؟

حتما فقرای شهرستان ها که سالی یا دوسال یکبار زیارت می آمدند مقصرند؟!

پاسخگو باشید بلکه بر این آتش آبی ریخته شد.

والا گر زمانه زخم نزند

زخم ما بر سینه تو فرود می آید

گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز.

لطفاً پی ام من را بدون سانسور ارسال کنید.

تراب میرزهی

اینفوصوفی افتخار آن را دارد تا با هماهنگی و بنا به درخواست و با موافقت نگارنده ، مطالب، اسناد، شواهد و مقالاتی که برای ما ارسال می شود را منتشر نماید.

منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات همراهان و یاران گرامی هستیم.

مقاله ای که از نظر گذشت یکی از مقالات دریافت شده از مخاطبان محترم اینفوصوفی است که برای بخش تماس با ما ارسال شده است.

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.