دایر کردن بساط فتنه «تکفیری- داعشی» علیه تصوف و عرفان و فقر و درویشی !

۲,۲۰۸
نقش سایت جوان آنلاین- رسانه وابسته به اتاق فکر طرحها و برنامه ریزیهای افسران جنگ نرم سپاه پاسداران – در دایر کردن بساط فتنه “تکفیری- داعشی” بر علیه تصوف و عرفان و فقر و درویشی !
 
محفل خمینی زدا و خمینی ستیز نفوذی در اتاق جنگ نرم سپاه پاسداران متشکل از مشتی تکفیری- داعشی استالینیستی به دیدار با خانواده محمد حسین حدادیان رفتند!
همزمان با اعیاد شعبانیه و در روز میلاد حضرت علی اکبر(ع)، فردی موسوم به “عبد الله گنجی” – مدیر مسئول روزنامه جوان- و جمعی از کارکنان این موسسه به دیدار خانواده محمد حسین حدادیان(یکی از جانباختگان غائله پرفتنه برپا شده توسط عناصر تکفیری داعشی هدایت شده توسط اتاق فکر جنگ نرم سپاه پاسداران برعلیه دراویش در خیابان پاسداران) رفتند.
در شماره امروز روزنامه جوان گزارشی از این دیدار با عنوان «بوسه آقا بر پیراهن جوان مؤمن و انقلابی» ؟؟!! منتشر گردیده که نشانگر اوج پروپاگاندای این “داعشی های ضد اسلام” برعلیه جوانمردان و اهل الله است!
یادآور میشویم که چاشنی انفجاری این فتنه ناجوانمردانه برعلیه دراویش توسط روزنامه جوان در دوران تصدی “یدالله جوانی” کارگذاشته شد و در مصاحبه با فرد شیطانپرست و “هادم الاسلام” موسوم به “محمدمدنی گنابادی” چینش یافت.
محمدمدنی گنابادی در آن مصاحبه در جواب پرسش خبرنگار روزنامه جوان که از او پرسید:” با دراویش چه باید کرد؟” چنین گفت: “دراویش مانند موشهای خانگی هستند و باید با سمّ مهلک آنها را از میان برداشت“.