مقالات وارده؛ «حکایت پیروزی درویشان»

۹۱۳

سلام و ارادت خدمت شما ارجمندان

برادران و خواهران گرامی

آنچه مولای فقید و بزرگوارمان پیوسته گوشزد مینمودند و یادآور می شدند همدلی و متحد بودن فقرا بود که سبب شده بود تا بعنوان دژ محکمی باشد که بیگانگان با دسیسه و مکر و توسط موریانه ها بدان رخنه کرده و سبب اتفاقاتی شدند که حتی تفکر آن هم نمیرفت.

در واقعه ی قم موج پویای فقرای جان برکف چنان لرزه ای بر پیکر اهل ریا و فتنه انداخت که علیرقم هر نوع ظاهر سازی و ظاهربازی مجبور به تخریب خانه ی خدا و لگدکوبی آیات قرآن کریم شدند و هرچند به تخریب حسینیه و رسوایی خود اقدام کردند ولی پیروز حکایت درویشان بودند.

امروزه با کمال تاثر و تاسف شاهد هستیم کانالهایی که در زمان عمر پربرکت حضرت مجذوبعلیشاه روحی فداه ایشان را مرادی فرتوت و فاقد صلاحیت خطاب نموده و پیوسته درصدد تخریب وجه ی درویشی و اهل عرفان بودند از طرف درویشان حمایت شده و دارای چندین هزار عضو هستند و در هر موضوعی سرک کشیده و خود را دلسوز فقرا معرفی میکنند و با مغلطه و تخریب ماذون یا همسر و خانواده ی ایشان یا گاهی مولازاده و وابسته ای از مشایخ و هزاران شیوه که پسند آخوندان نان به نرخ روز خور است به دنبال گوشی برای شنیدن هستن و با کمال تاسف از این جمع دلپاک عده ای را به گروگان خود گرفته و با ساخت کلیپهای زننده و در شان خود و خانواده ی خویش هر هجوی را به عزیزان مورد توجه مولای فقید نسبت می دهند.

لذا عزیزان و ارجمندان

بیایید و ابتدا بعنوان یک فقیر به اصلی ترین فرموده های بزرگانمان توجه خاص نموده و از تجسس و عیب جویی ها نسبت به یکدیگر پرهیز و به ریسمان محکم آموزه های ولی خدا چنگ زده و بساط تفرقه چینان را به هم زده و از آب ریختن به آسیاب این اغیار خودداری کرده و دست نامحرمان را از این آستان کوتاه کنیم و سپس به مشکلات خانواده ی درویشی پرداخته و با کمال احترام جویای حقیقت ها شده و نگذاریم حوادث تکرار گردد.

بیگانگانی که بزرگان ما را با مشکلات مواجه نموده و اسباب هرگونه فتنه و اختلاف در بین ما و همچنین بین ما و نظام سیاسی موجود گردیدند حال ادعای برادری میکنند و ما را فاقد عقل به حساب آورده و در دل به ما میخندند والله برادر شدنی نبوده و نیستن لذا از همه ی شما بزرگواران تقاضای تجدید نظر جهت عضویت در این نوع پایگاههای فتن شده و از همگان بعنوان فقیری سراپا تقصیر تقاضای مرحمت نسبت به یکدیگر و به فرموده ی آن عزیز پرکشیده سنگ خارا در برابر ناکسان باشیم.

به امید روشن شدن تمام زوایای ظلم بر مولای شهید

یا علی مدد

اینفوصوفی افتخار آن را دارد تا با هماهنگی و بنا به درخواست و با موافقت نگارنده ، مطالب، اسناد، شواهد و مقالاتی که برای ما ارسال می شود را منتشر نماید.

منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات همراهان و یاران گرامی هستیم.

مقاله ای که از نظر گذشت یکی از مقالات دریافت شده از مخاطبان محترم اینفوصوفی است که برای بخش تماس با ما ارسال شده است.

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.