انتقال بهنام نظام آبادی محجوبی به تیمارستان امین آباد

۴۰۸

 جریده ثبت گلستان: بنابر خبرهای دریافت شده؛ آقای بهنام محجوبی، به تیمارستان مشهور به امین آباد که مختص بیماران روانی و دیوانه‌های زنجیری می‌باشد، منتقل شده است.

در ماه‌های اخیر که آقای نظام آبادی برای تحمل حبس به زندان اوین رفته، مشکلات بسیاری برایش ایجاد شده از جمله؛ عدم تحویل داروی‌های تجویز شدهٔ پزشک متخصص وی، که خانواده‌اش تهیه کرده‌ بودند. خواب رفتگی و بی حسی سمت چپ بدن در پی استفاده از داروهایی که دکتر احمدی، پزشک بهداری زندان اوین تجویز کرده بود. تهدیدهایی که از سوی ماموران زندان اوین داشته است و…

مشکلات آقای نظام آبادی از آنجایی آغاز می‌شود که گزمگان زندان اوین از تحویل داروهایش خودداری کرده‌ و بجای آن، داروهای دیگری را تجویز نموده‌اند که موجب شدت بیماری وی گشته که امروز منجر به تشنج ایشان شده و بدون معاینهٔ پزشک متخصص، به تیمارستان امین آباد اعزام شده است.

این درویش گنابادی، پیش از این نیز در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۹, در اعتراض به محرومیت از حق درمان و ممانعت مسئولان زندان اوین از دسترسی وی به داروهای بیماریش اعتصاب غذا کرده بود و در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹, با وعده مسئولان مبنی بر پیگیری خواسته هایش به اعتصاب غذای خود پایان داد.

براساس قانون مصوب ۱۳۳۹ تعداد زیادی از زندانیانی که به حکم قاضی برای تشخیص سلامت یا اختلال روانی به سازمان پزشکی قانونی معرفی می‌شوند، تا به جای زندان به آسایشگاه‌های روانی که کمیسیون پزشکی تاییدشان می‌کند، فرستاده شوند و در این تیمارستان، بسیاری از مجرمان روانی بستری می‌باشند و شیفت‌های ۲۴ ساعته سربازان، برای این زندانیان وجود دارد.

🔻پرسش اینجاست که این قانون شامل وضعیت آقای بهنام محجوبی هم می‌شود؟ چه کسی و با استناد به کدام گواهی و معاینهٔ پزشکی، دستور انتقال وی را به تیمارستان داده است؟ وقتیکه اساسا وی را معاینه هم نکرده‌اند!