دکتر محمد ملکی ، با اطلاع از راه اندازی کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده حمایت خود را از این حرکت اعلام کرد

۳۷۲

با توجه به درگذشت مشکوک و ناگهانی دکتر تابنده کمپین دادخواهی ایشان برای روشن شدن زوایای تاریک دو سال حصر خانگی دکتر تابنده تشکیل شد.

دکتر نورعلی تابنده بارها در سخنرانی های عمومی نسبت به توطئه ها درباره حذف و مسموم کردنش هشدار داده بود، وی در جلسه ای در جمع پیروانش گفته بود که نمی دانم در داروهایم چیست که به یکباره بیهوش می شوم؛ دکتر تابنده همچنین در یک سخنرانی گفته بود: «به من حنظل می دهند و بعد از من می خواهند که بگویم عسل است.»

کمپین دادخواهی خواهان پاسخگویی ۴ نفری است که خود را از ابتدای حبس خانگی دکتر تابنده، نماینده وی نامیدند و حتی چند ماه پس از عزل خود را نماینده افتخاری نامیده و به فعالیت خود علی رغم میل دکتر تابنده ادامه دادند.

کمپین دادخواهی دکتر تابنده با مدیریت دکتر سید مصطفی آزمایش راه اندازی شده است و اکنون بیش از یکماه است که بطور جدی آغاز به فعالیت کرده است و از تمامی دوستان، همرزمان و پیروان دکتر تابنده درخواست میکند که با پیوستن به کمپین دادخواهی از این چهار نماینده که با نهادهای امنیتی در ارتباط بودند سوال شود که چه بر دکتر تابنده گذشت؟

دکتر محمد ملکی فعال حقوق بشر، نویسنده و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ است. در سالهای اخیر فعالان و مدافعان حقوق بشر از وی با عنوان «پیر دیر آزادیخواهی» نام می برند. ایشان یکی از شاخص ترین چهره های مدافع حقوق زندانیان سیاسی است که تلاشهای ارزنده اش در حفظ حقوق بشر و آزادی برای ایران بر کسی پوشیده نیست.