رونق گرفتن نمایش داعش در پایتخت و طرح ریشه کن کردن دراویش

۲,۳۲۹

اتاق فکر افسران جنگ نرم «قرارگاه پدافندی سپاه پاسداران» در یک طرح مرموز که هدفی جز ارعاب خانواده های ایرانی ندارد می کوشد تا خوف از داعش را در کوچه و خیابانهای تهران و سایر شهرها از یک سو، و در فضای ذهن شهروندان ازسوی دیگر راه اندازی کنند، به همین منظور عده ای از پرسنل لباس شخصی حزب اللهی را با ریش و سبیل مصنوعی و عَلَم و کُتَل داعشی، مسلح به کلاشینکف و شمشیر و قمه به مراکز تجمع و گردهمایی شهروندان می فرستند تا با اربده کشی و تکبیر گویی موجبات وحشت آنها را فراهم آورند و این گمان را در جامعه بگسترانند که خطر ظهور داعش قریب الوقوع است.

از جانب دیگر سعی می شود با تهیه سریالهای تلویزیونی توسط سناریو نویسان اتاق فکر سپاه پاسداران، اسارت خانواده های ایرانی به دست عناصر داعش در سریالهای نوروزی مانند «پایتخت ۵» به درون خانه ها برده شود، و یا با تهیه فیلمهای سینمایی مخوف و هالیوودی مانند «به وقت شام» توسط کارگردانان وابسته ای چون «ابراهیم حاتمی کیا»، بیم و هراس از داعش را بر پرده سینما منعکس کنند و با اهدای ساندویج و ساندیس مجانی، تهیدستان جامعه را تشویق به رفتن و مشاهده این فیلها کنند.

از سوی دیگر شاهدیم که برای عینیت بخشیدن هر چه بیشتر به برپا کردن خطر جعلی حضور داعش در ایران، در نظر دارند، «جوانمردان درویش صفت و بی ادعا» را در سناریوی تقلبی و سرهم بندی شده موسوم به «درویش داعشی»، به دار بیاویزند و با این قبیل تشوشات سیاه، در خدمتگزاری به اجانب و دشمنان ملک و ملت و مملکت، سنگ تمام بگذارند.

طرح خائنانه و خبیثانه قصاص درویش محمد یاور ثلاث را باید در بستر این کابوس شوم، درک و فهم کرد.