آتش‌سوزی جنب کافه بهار محل اسکان دراویش تبعیدی در میرجاوه

۷۹۲

آتش‌سوزی جنب کافه بهار محل اسکان دراویش تبعیدی آقایان سینا انتصاری و مجتبی بیرانوند در میرجاوه.

انباری که در آن بنزین نگهداری میشد در آتش سوخت.

سوخت برها نه از گلوله ماموران در امان اند و نه از حوادث خطر آفرین این چنینی.