اطلاعیه شماره ۹ کمپین دادخواهی دکتر تابنده

شرط اعتبار اعلام پیوستن‌ به‌کمپین دادخواهی آقای دکتر نورعلی تابنده

۵۱۸

اطلاعیه شماره ۹ کمپین دادخواهی دکتر تابنده

شرط اعتبار اعلام پیوستن‌ به‌کمپین دادخواهی آقای دکتر نورعلی تابنده

با توجه به اوجگیری کمپین دادخواهی و استقبال بی نظیر اقشار مختلف‌ مردم و شخصیتهای اجتماعی سرشناس در داخل و خارج کشور از آن ، عده ای بر آن شده اند که بر روی این موج سوار شده و مطالبات شخصی خود را از این طریق مطرح نمایند.

همانطور که تاکنون ‌بارها تکرار کرده ایم‌، خدمتگزاران کمپین هرگز هیچ فرد علاقمند به پیوستن به این جریان جوشان را سانسور نمی کنند، مشروط به آنکه چهارچوبهای تعیین شده این حرکت (مشتمل بر مخاطب قرار دادن نمایندگان اربعه و تیم پزشکی بمنظور روشنگری – و صرفا روشنگری– و نه خونخواهی یا قضاوت و داوری یا طرح برخی مطالبات سیاسی یا جناحی، با در نظرگرفتن اصول ادب و اخلاق ، … ) را بطور دقیق و‌ کامل‌ مورد توجه قرار دهد.

به این ترتیب مناط اعتبار و صحت اعلام پیوستگی هر فرد یا جریانی به این‌کمپین،  انتشار اولیه آن در «اینفوصوفی» است.

بازنشر اعلام پیوستگی ها در کانالها و صفحات فضای سایبری با ذکر منبع (اینفوصوفی) نه تنها بلامانع است، بلکه بسیار مثبت و مناسب میباشد.

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

کمپین دادخواهی دکتر تابنده

سایت اینفوصوفی:

www.infosufi.com

ایمیل :

[email protected]

تلگرام اینفوصوفی:

@infosufi

اینستاگرام اینفوصوفی :

 www.instagram.com/info.sufi

 

 

View this post on Instagram

 

🔵 اطلاعیه شماره ۹ کمپین دادخواهی دکتر تابنده اطلاعیه شماره ۹ کمپین دادخواهی دکتر تابنده شرط اعتبار اعلام پیوستن‌ به‌کمپین دادخواهی آقای دکتر نورعلی تابنده با توجه به اوجگیری کمپین دادخواهی و استقبال بی نظیر اقشار مختلف‌ مردم و شخصیتهای اجتماعی سرشناس در داخل و خارج کشور از آن ، عده ای بر آن شده اند که بر روی این موج سوار شده و مطالبات شخصی خود را از این طریق مطرح نمایند. همانطور که تاکنون ‌بارها تکرار کرده ایم‌، خدمتگزاران کمپین هرگز هیچ فرد علاقمند به پیوستن به این جریان جوشان را سانسور نمی کنند، مشروط به آنکه چهارچوبهای تعیین شده این حرکت (مشتمل بر مخاطب قرار دادن نمایندگان اربعه و تیم پزشکی بمنظور روشنگری – و صرفا روشنگری– و نه خونخواهی یا قضاوت و داوری یا طرح برخی مطالبات سیاسی یا جناحی، با در نظرگرفتن اصول ادب و اخلاق ، … ) را بطور دقیق و‌ کامل‌ مورد توجه قرار دهد. به این ترتیب مناط اعتبار و صحت اعلام پیوستگی هر فرد یا جریانی به این‌کمپین، انتشار اولیه آن در «اینفوصوفی» است. بازنشر اعلام پیوستگی ها در کانالها و صفحات فضای سایبری با ذکر منبع (اینفوصوفی) نه تنها بلامانع است، بلکه بسیار مثبت و مناسب میباشد. https://t.me/infosufi/8963 🗓 چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ 🖊 کمپین دادخواهی دکتر تابنده 🔗 لینک سایت #کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده #دکتر_نورعلی_تابنده #کمپین_دادخواهی 🔷@info.sufi

A post shared by اینفوصوفی (@info.sufi) on

اطلاعیه شماره ۱ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده