مقالات وارده؛ «شفقت به خلق و خدمت»

۱,۵۲۲

بنام خداوند مهر

برادران عزیزم

حدود چهار دهه قبل پس ازطلب و قبول به پیر دلیلی مولانا حضرت محبوبعلیشاه رضوانالله تعالی(حاج علی آقای وقت) پس از اخذ بیعت حضرت مولا رضا علیشاه اعلی الله مقام الشریف در اولین فرمایش مبارک به این بی مقدار فرمودند: «شفقت به خلق وخدمت فقرا از اهم مواردیست که باید سعی کنی عامل به آن گردی.»

و بعداز خروج از نزد ایشان حاج علی آقا رحمه الله علیه فرمودند: «فرمایش ایشان مبنی بر مهربانی ودوستی باخلقت وخدمت فقرا که سلاک الالله هستند. به ظاهر وباطن وظیفه فقریست.»

و فقرا در این موارد از هم پیشدستی کرده وسبقت میگیرند شما هم این امور را وجه همت سازید.

و اما برادران

عزیزانی که در زندان و تبعید هستند با اخلاص, خود بر این باورند و نیز بر زبان می آورند که ازجانثاران مولا هستند و این سهو  و خطاست، بالاتر از آن جفاست که به آنها با نگرش سوء بنگرند.

علی هذا نظر بر اصل برائت خوب هست از برچسب زدن پرهیز کنیم و بپذیریم که متعهد به شفقت و موظف به خدمت کردن برادران ایمانی خودهستیم.

مگر ما جان ومال و آبرو را در بیع با خداوند ندادیم.

اگر موضوع اشتباه وخطا باشد که میتواند؟ مدعی باشد؟ که سهو وخبط وخطا نکرده ونمیکند.

چه زیباست این دوخط شعر که به گمانم اثر طبع زنده یاد استاد باستانی پاریزی هست.

دیشب که نسیم پیش گلها بوده است
از یک یکشان بند قبا بگشوده است
نرگس توبه خود جامه مدر بیهودست
دامان تو هم به شبنمی آلوده است

برادران گرامی من

مگر ما مدعی نیستیم که برادران ایمانی افضل وبرتر از برادران جسمانی هستند.

اگر برادر و فرزند جسمانی من و شما به هر دلیلی گرفتار و به بند کشیده شد و سر از زندان درآورد، آیا رهایش میکنیم؟ آیا به دنبال چاره جوئی و کمک به او برنمی آئیم؟ آیا به او سر نمیزنیم و احوالی نمی پرسیم؟

برادران گرامی وبزرگوار هم اینک تعداد زیادی از برادران ایمانی وفرزندان معنوی حضرت مولا در زندانها و شهرهای مختلف تبعید هستند.

بسیاری ازآنها مبتلا به کرونا شده ازجمله برادران مرادی و ایرانیخواه در برازجان به حال غربت و تبعید بیمارند.

و دیگر برادر ایمانی بهنام محجوبی به اجبار به تیمارستان امین آباد برده شده است و بقرار اطلاع از همشیره مکرم همسر دل آزرده ایشان نیمی از بدن بهنام محجوبی فلج شده و ایشان به داروهای تخصصی دسترسی ندارد و…

بیائید اگر میتوانیم در ادا وظیفه قدمی برداریم و اگر نمی توانیم ولو به احوالپرسی از خانواده این عزیزان مرهمی برزخمشان باشیم.

و باز هم اگر معذوری داریم دست بدعا برداریم و از خداوند مهربان رهائی و عافیت و سلامت این برادران را مسئلت نمائیم که قطعا موثر برحال آنهاست.

و بیش از آن موجب رحمت الهی و باز شدن گره از کار فروبسته مان میگردد.

انشاالله

علیرضا نیکزاده دماوندی خاکپای همه فقرا

اینفوصوفی افتخار آن را دارد تا با هماهنگی و بنا به درخواست و با موافقت نگارنده ، مطالب، اسناد، شواهد و مقالاتی که برای ما ارسال می شود را منتشر نماید.

منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات همراهان و یاران گرامی هستیم.

مقاله ای که از نظر گذشت یکی از مقالات دریافت شده از مخاطبان محترم اینفوصوفی است که برای بخش تماس با ما ارسال شده است.

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.