فحش و تهدید ابزار جنگ روانی

۱,۳۶۱

فحش و تهدید ، ابزار جنگ روانی برای جلوگیری از تلاشهای حقوق بشری ما جهت رفع حصرخانگی دکتر تابنده . یکی از مهمترین اهداف این کمپین گزارش حقیقت رخدادها به نسلهای آینده؛ در این گفتار تلاش شده تا به پاره ای از ابهامات و شبهات پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده پاسخ داده شود.

هدف این کمپین طرح سؤال و تشریح ابهامات است، به امید آنکه کسانیکه باید پاسخگو باشند جواب ابهامات و شبهات را بدهند. ابهام نباید باقی بماند! عده ای استدلال می کنند که تاکنون ظلمهای بسیاری بر ائمه و انبیا شده است و هیچکسی واکنشی نسبت به آن نشان نمیداد، اما آیا می توان شرایط کنونی جامعه امروز را که عصر روشنگری و شفافیت است را با آن دوران مقایسه کرد؟ گسترش ارتباطات این امکانات را فراهم کرده که اختیاراتی در دست انسان امروزی قرار داده شود تا با استفاده از این امکانات بتواند از آن برای پیشبرد اهداف متعالی انسانی بهره مند گردد. نعمت ارتباطات را خداوند در اختیار بشر امروزی در قرن بیست و یکم قرار داده تا بتوان از آن استفاده بهینه کرد. تفاوت همکاری تحت فشار و همدستی با اراده در چیست؟ داستان بهلول و تظاهر به جنون ادواری.
اشاره به اظهارات ۱۵ اسفندماه ۱٣۹۶ دکتر نورعلی تابنده، در مورد حصر خانگی. تلاشهای صورت گرفته برای پایان بخشیدن به حصر خانگی دکتر تابنده ، از سوی عده کثیری از هواداران نمایندگان اربعه افتخاری با مخالفت جدی مواجه شد!

فرمایشات دکتر سیدمصطفی آزمایش 

 

View this post on Instagram

 

فحش و تهدید ، ابزار جنگ روانی برای جلوگیری از تلاشهای حقوق بشری ما جهت رفع حصرخانگی دکتر تابنده . یکی از مهمترین اهداف این کمپین گزارش حقیقت رخدادها به نسلهای آینده؛ در این گفتار تلاش شده تا به پاره ای از ابهامات و شبهات پیرامون کمپین دادخواهی دکتر تابنده پاسخ داده شود. هدف این کمپین طرح سؤال و تشریح ابهامات است، به امید آنکه کسانیکه باید پاسخگو باشند جواب ابهامات و شبهات را بدهند. ابهام نباید باقی بماند! عده ای استدلال می کنند که تاکنون ظلمهای بسیاری بر ائمه و انبیا شده است و هیچکسی واکنشی نسبت به آن نشان نمیداد، اما آیا می توان شرایط کنونی جامعه امروز را که عصر روشنگری و شفافیت است را با آن دوران مقایسه کرد؟ گسترش ارتباطات این امکانات را فراهم کرده که اختیاراتی در دست انسان امروزی قرار داده شود تا با استفاده از این امکانات بتواند از آن برای پیشبرد اهداف متعالی انسانی بهره مند گردد. نعمت ارتباطات را خداوند در اختیار بشر امروزی در قرن بیست و یکم قرار داده تا بتوان از آن استفاده بهینه کرد. تفاوت همکاری تحت فشار و همدستی با اراده در چیست؟ داستان بهلول و تظاهر به جنون ادواری. اشاره به اظهارات ۱۵ اسفندماه ۱٣۹۶ دکتر نورعلی تابنده، در مورد حصر خانگی. تلاشهای صورت گرفته برای پایان بخشیدن به حصر خانگی دکتر تابنده ، از سوی عده کثیری از هواداران نمایندگان اربعه افتخاری با مخالفت جدی مواجه شد! #کمپین_دادخواهی #کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده #دکتر_نورعلی_تابنده #دادخواهی #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #بهلول #کشف_حقیقت #تهمت #اتهام #فحاشی #جنگ_روانی #نمایندگان_اربعه #حصر_خانگی #شکنجه_سفید #مجذوبعلیشاه #گلستان_هفتم

A post shared by Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) on